Näringspolitiska kommittén 2017-2020

 

Sammansättning:

Elli Flén, ordförande

 

Joel Sjöblom, viceordförande

Albert Vestlin, pers. ersättare

Anna Kengo, medlem

Maria Palm, pers. ersättare

Kenneth Nylund,medlem

Carita Häger, pers. ersättare

Frits Olaussen, medlem

Ronny Ingman, pers. ersättare

Sekreterare: Förvaltningschefen

Sakkunnig: Stadsdirektören