Näringspolitiska kommittén 2017-2019

Kontaktperson:

Förvaltningsdirektören, 06-7856 131

Sammansättning:

Elli Flén, ordförande

Bo Kronqvist, pers. ersättare

Joel Sjöblom, viceordförande

Albert Vestlin, pers. ersättare

Anna Kengo, medlem

Maria Palm, pers. ersättare

Kenneth Nylund,medlem

Carita Häger, pers. ersättare

Frits Olaussen, medlem

Ronny Ingman, pers. ersättare

Sekreterare: Förvaltningssdirektören

Sakkunnig: Stadsdirektören