Äldrerådet 2017- 2021

 

Äldrerådets sammansättning:

Ralf Skåtar, N:by pens.fören.,

Ulla Häggman, pers. ersättare

Armas Tiittanen, Munsala pens.fören., medlem

Maj-Lis Sirén, pers. ersättare

Anna-Brita Fredriksson, N:by pens.fören., medlem

Maj-Len Törnqvist, pers. ersättare

Marita Lillström, Jeppo pens.fören., medlem

Anita Lawast, pers. ersättare

Lars Romar, Jeppo pens.fören., medlem

Ruben Nygård, pers. ersättare

Steve Nyholm, stadsstyrelsens repr. 2017-2019