Rådet för funktionshindrade, 2017-2021


Sammansättning:

Anna Caldén, ordförande

Mikael Lindvall, pers. ersättare

Seppo Sjö, medlem

Sven-Olof Hannula, pers. ersättare

Kent Wikblad, medlem

Kerstin Strengell, pers. ersättare

Birgitta Knuts, medlem

Eivor Renvaktar, pers. ersättare

Helena Häggström, viceordförande

Malin Åkerman, pers. ersättare

 Sekreterare: Kristel Nordström

RFF 1 Small2

Från vänster uppifrån: Helena Häggström, Anna Kotka-Bystedt, Seppo Sjö, Birgitta Knuts, ordförande Anna Caldén och Kent Wikblad