Rådet för funktionshindrade, 2017-2021


Sammansättning:

Anna Caldén, ordförande

Mikael Lindvall, pers. ersättare

Seppo Sjö

Sven-Olof Hannula, pers. ersättare

Ralph Ström, medlem

Kenth Wikblad, pers. ersättare

Birgitta Knuts, medlem

Eivor Renvaktar, pers. ersättare

Helena Häggström, viceordförande

Malin Åkerman, pers. ersättare