Kommittén för förvaltning av Gerda Eklunds fond, 2017 - 2019

Medlemmar
Gunilla Lillbacka
Sören Lawast
Marika Holmberg