Ungdomsfullmäktige 2017- 2019

 

Ungdomsfullmäktiges sammansättning:

Medlemmar:
Fanny Andtbacka
Alfred Backlund
Alexandra Harald
Amanda Harald
Jean Hellsten
Jakob Holm
Johannes Karf
Ella Koski
Alma Nylund
Robin Nylund
Jenny Smeds
Erik Östman
Katarina Östman, handledare, sekreterare
Thomas Karv, stadsstyrelsens representant

 

 Ersättare: