Valnämnden för inom fullmäktige förekommande proportionella val, 2017- 2021


Nämndens sammansättning:

Anna Kengo, ordförande

Elin Nylund, pers. ersättare

Stefan Grahn, viceordförande

Karl-Erik Wikström, pers. ersättare

Anneli Häggblom, medlem

Carita Häger, pers. ersättare

Ronny Ingman, medlem

Majvor Grönroos, pers. ersättare

Ted Saari, medlem

Steve Nyholm, pers. ersättare