Personalsektionen 2017-31.5.2021


Personalsektionen är en sektion under stadsstyrelsen.

Kontaktperson:

Personalchefen Kristina Backlund, tel. 06-7856 119

 

Maria Palm, ordförande

Carita Häger, pers. ersättare

Ted Saari, viceordförande, till 13.8.2018

Thomas Karv, viceordförande, 13.8.2018-31.5.2021

Thomas Karv, pers. ersättare till 13.8.2018

Mathias Kass, pers. ersättare 13.8.2018-31.5.2021

Siw Frostdahl-Blomqvist, medlem

Rita Linqvist, pers. ersättare

Mikael Lindvall, medlem

Robert Blomqvist, pers. ersättare

Ronny Norrgård, medlem -9.3.2020

Marika Holmberg, medlem fr. 9.3.2020

Anna Caldén, pers. ersättare, till 9.10.2017
Yvonne Emet, fr. 9.10.2017

 

Mats Brandt, föredragande

Kristina Backlund, beredare och sekreterare