Personalsektionen 2017-2019


Personalsektionen är en sektion under stadsstyrelsen.

Kontaktperson:

Personalchefen, tel. 06-7856 119

 

Maria Palm, ordförande

Carita Häger, pers. ersättare

Ted Saari, viceordförande, -30.8.2018

Thomas Karv, viceordförande, 30.8.2018-2019

Thomas Karv, pers. ersättare -13.8.2018

Mathias Kass, pers. ersättare 13.8.2018-2019

Siw Frostdahl-Blomqvist, medlem

Rita Linqvist, pers. ersättare

Mikael Lindvall, medlem

Robert Blomqvist, pers. ersättare

Ronny Norrgård, medlem

Anna Caldén, pers. ersättare, till 9.10.2017
Yvonne Emet, fr. 9.10.2017

Mats Brandt, föredragande

Kristina Backlund, beredare och sekreterare