Planerings- och byggnadskommittén 2017-2021

 

 Planerings- och byggnadskommittén är en kommitté under stadsstyrelsen.

 Kontaktperson: Tekniska direktören, tel. 06-7856 206
                             Byggnadschefen, tel. 06-7856 207
                           

 Kommitténs  sammansättning:

Roger Frostdahl, ordförande

Maria Palm, pers. ersättare

Carita Häger, viceordförande

Marléne Lindgrén, pers. ersättare

Robert Blomqvist, medlem

Jan-Erik Högdahl, pers. ersättare

Tekniska direktören

Byggnadschefen

Stadsdirektören

 

Sakkunniga inkallas efter behov.