Revisionsnämnden 2017-2021

Kontaktperson: Ekonomidirektören, tel. 06-7856 115

                            
Nämndens sammansättning:

Elin Nylund, viceordförande t.o.m. 3.9.2020 och ordförande fr.o.m. 3.9.2020
Steven Frostdahl, ordförande t.o.m. 3.9.2020

Lina Strang, pers. ers.

Roy Björkman, viceordförande fr.o.m. 3.9.2020

Sofia Björkman, pers. ers.

Marit Karlstedt-Fellman, medlem

Sonja Renvall, pers. ers.

Håkan Braskén, medlem

Olav Jungarå, pers.ers.

Lena Sjöskog, medlem

Gustaf Häger, pers.ers.