Revisionsnämnden 2017-2021

 

 Kontaktperson: Ekonomidirektören, tel. 06-7856 115
                            

 Nämndens sammansättning:

Steven Frostdahl, ordförande

Gustaf Häger, pers. ersättare

Elin Nylund, viceordförande

Ulf Sourander, pers. ersättare

Roy Björkman, medlem

Sofia Björkman, pers. ersättare

Håkan Braskén, medlem

Olav Jungarå, pers. ersättare

Marit Karlstedt-Fellman, medlem

Sonja Renvall, pers. ersättare