Samarbetsgruppen 2018 - 2019

Kontaktperson:

Personalchefen, tel. 06-7856 119 eller 050-3004 271

Nämndens sammansättning:

Gunilla Lillbacka, ekonomidirektör, ordförande
Mats Brandt, stadsdirektör
Kristina Backlund, personalchef, sekreterare
Roger Nynäs, huvudförtroendeman, JHL
Simon Ekstrand, huvudförtroendeman, FOSU
Anders Fors, arbetarskyddsfullmäktige 1
Ulf Högdahl, arbetarskyddsfullmäktige 2
Johan Österbacka, arbetarskyddschef
Catarina Östman, förtroendeman, TEHY