Sektionen för stödtjänster 2017-2019

 

 Sektionen för stödtjänster är en sektion under stadsstyrelsen.

 Kontaktperson: Kosthålls- och städchefen, tel. 06-7856 124

 

Steve Nyholm, ordförande

Sören Lawast, pers. ersättare

Maria Palm, viceordförande

Thomas Karv, pers. ersättare

Marika Holmberg, medlem

Majvor Grönroos, pers. ersättare

Tom Wiklund, medlem

Marléne Lindgrén, pers. ersättare

Karl-Erik Wikström, medlem

Mikael Lindvall, pers. ersättare