Stadsfullmäktige 1.6.2017-31.5.2021

 

 Lindvall

Svenska folkpartiet 21 platser
Socialdemokraterma: 5 platser
Kristdemokraterna: 1 plats

2019-21:

Mikael Lindvall, ordförande 1.6.19-31.5.2021
Kenneth Nylund, I viceordförande 1.6.19-31.5.2021
Marléne Lindgrén, II viceordförande 1.6.19-31.5.2021

2017-19:

Mikael Lindvall, I viceordförande 30.8.2018-2019
Mikael Lindvall, II viceordförande 2017 - 30.8.2018
Marléne Lindgrén, II viceordförande 30.8.2018-2019

 

 

Blomqvist Robert (SFP)
tfn. 040-5055 718

Caldén Anna (SDP)
tfn. 0500- 569 622

Flén Elli (SFP)
tfn. 040-7416 411

Frostdahl Roger (SFP)
tfn. 7224 366, 050-0668 656

Frostdahl Steven (SDP)
tfn. 044-3652 925

Frostdahl-Blomqvist Siw (SFP)
tfn. 050-3525 954

Kass Mathias (SFP)
tfn. 050-5947 779

Grönroos Majvor (SDP)
tfn. 050-3432 567

Häger Carita (SFP)
tfn. 050-3825 234

Häggblom Anneli (SFP)
tfn. 040-5477 651

Ingman Ronny (SDP)
tfn. 050-5328 423

Jansson Bengt (SFP)
tfn. 0400- 561 637

Karv Thomas (SFP)
tfn. 040-7558 805

Kengo Anna (SFP)
tfn. 050-3493 003

Frostdahl Jan-Erik  (SFP)
tfn. 044-0442 001

Lawast Sören (SFP)
tfn. 050-0452 945

Lindgrén Marléne (SFP) 
tfn. 044-7219 031

Lindvall Mikael (SFP)
tfn. 044-7679 339

Nyholm Steve (SFP)
tfn. 0400-562 850

Nylund Elin (SFP)
tfn. 050-5624 556

Nylund Kenneth (SFP)
tfn. 044-7218 244

Palm Maria (SFP)
tfn. 050-3789 686

Saari Ted (SFP)
tfn. 044-2702 095

Sjöberg Stefan (SDP)
tfn. 040-0562 880

Sjöblom Joel  (SFP)
tfn. 050-4303 602

Wiklund Tom (SFP)
tfn. 050-4600 043

Wikström Karl-Erik (KD)
tfn. 050-0569 015

 

 

 

 

 

Ersättare i stadsfullmäktige 1.6.2017 - 31.5.2021

SFP

Björkman Roy
Backlund Fredrik
Vesterqvist Gunilla
Sandin Stefan
Lindvall Johannes
Määttä Jari
Sundholm André

SDP

Norrgård Ronny
Sjöskog Lena
Olaussen Frits
Häger Gustaf
Överfors Mikael

KD

Söderlund Ingegerd