Stadsfullmäktige 1.6.2017-31.5.2021

 

 Lindvall

Svenska folkpartiet 21 platser
Socialdemokraterma: 5 platser
Kristdemokraterna: 1 plats

2019-21:

Mikael Lindvall, ordförande 1.6.19-31.5.2021
Kenneth Nylund, I viceordförande 1.6.19-31.5.2021
Marléne Lindgrén, II viceordförande 1.6.19-31.5.2021

2017-19:

Mikael Lindvall, I viceordförande 30.8.2018-2019
Mikael Lindvall, II viceordförande 2017 - 30.8.2018
Marléne Lindgrén, II viceordförande 30.8.2018-2019

 

 

Blomqvist Robert (SFP)
tfn. 040-5055 718

Caldén Anna (SDP)
tfn. 0500- 569 622

Flén Elli (SFP)
tfn. 040-7416 411

Roger Frostdahl (SFP)
tfn. 7224 366, 050-0668 656

Frostdahl Steven (SDP)
tfn. 044-3652 925

Frostdahl-Blomqvist Siw (SFP)
tfn. 050-3525 954

Grahn Stefan (SFP)
tfn. 040-6831 804

Grönroos Majvor (SDP)
tfn. 050-3432 567

Häger Carita (SFP)
tfn. 050-3825 234

Häggblom Anneli (SFP)
tfn. 040-5477 651

Ingman Ronny (SDP)
tfn. 050-5328 423

Jansson Bengt (SFP)
tfn. 0400- 561 637

Karv Thomas (SFP)
tfn. 040-7558 805

Kengo Anna (SFP)
tfn. 050-3493 003

Frostdahl Jan-Erik  (SFP)
tfn. 044-0442 001

Lawast Sören (SFP)
tfn. 050-0452 945

Lindgrén Marléne (SFP) 
tfn. 044-7219 031

Lindvall Mikael (SFP)
tfn. 044-7679 339

Nyholm Steve (SFP)
tfn. 0400-562 850

Nylund Elin (SFP)
tfn. 050-5624 556

Nylund Kenneth (SFP)
tfn. 044-7218 244

Palm Maria (SFP)
tfn. 050-3789 686

Saari Ted (SFP)
tfn. 044-2702 095

Sjöberg Stefan (SDP)
tfn. 040-0562 880

Sjöblom Joel  (SFP)
tfn. 050-4303 602

Wiklund Tom (SFP)
tfn. 050-4600 043

Wikström Karl-Erik (KD)
tfn. 050-0569 015

 

 

 

 

 

Ersättare i stadsfullmäktige 1.6.2017 - 31.5.2021

SFP

Kass Mathias
Björkman Roy
Backlund Fredrik
Vesterqvist Gunilla
Sandin Stefan
Lindvall Johannes
Määttä Jari
Sundholm André

SDP

Norrgård Ronny
Sjöskog Lena
Olaussen Frits
Häger Gustaf
Överfors Mikael

KD

Söderlund Ingegerd
Andersson Bo