Stadsfullmäktige 1.6.2017-31.5.2021

 

 Lindvall

Svenska folkpartiet 21 platser
Socialdemokraterma: 5 platser
Kristdemokraterna: 1 plats

2019-21:

Mikael Lindvall, ordförande 1.6.19-31.5.2021
Kenneth Nylund, I viceordförande 1.6.19-31.5.2021
Marléne Lindgrén, II viceordförande 1.6.19-31.5.2021

2017-19:

Mikael Lindvall, I viceordförande 30.8.2018-2019
Mikael Lindvall, II viceordförande 2017 - 30.8.2018
Marléne Lindgrén, II viceordförande 30.8.2018-2019

 

 

Blomqvist Robert (SFP)
Storsvedsv. 32, 66950 Munsala
tel. 040-5055 718

Caldén Anna (SDP)
(Öjvägen 31, 66950 Munsala) Rådhusg. 23-25 B,Vasa
tel. 0500- 569 622

Flén Elli (SFP)
Monäsv. 709, 66970 Hirvlax
tel. 040-7416 411

Roger Frostdahl (SFP)
Frostasv. 25, 66910 Socklot
tel. 7224 366, 050-0668 656

Frostdahl Steven (SDP)
Sollefteåg. 5 A 6, 66900 Nykarleby
tel. 044-3652 925

Frostdahl-Blomqvist Siw (SFP)
Frostasv. 24, 66910 Socklot
tel. 050-3525 954

Grahn Stefan (SFP)
Kampasv. 2, 66850 Jeppo
tel. 040-6831 804

Grönroos Majvor (SDP)
Bankgatan 14, 66900 Nykarleby
tel. 050-3432 567

Häger Carita (SFP)
Källmossv. 109, 66930 Kovjoki
tel. 050-3825 234

Häggblom Anneli (SFP)
Målarsv. 28, 66840 Pensala
tel. 040-5477 651

Ingman Ronny (SDP)
Vexalav. 708, 66950 Munsala
tel. 050-5328 423, 050-5328 423

Jansson Bengt (SFP)
Remalskroken 15, 66900 Nykarleby
tel. 0400- 561 637

Karv Thomas (SFP)
(Bollgränd 12 A 1, 66900 Nykarleby), Skolhusg. 4-6 C 51, 65100 Vasa
tel. 040-7558 805

Kengo Anna (SFP)
Rajåkersv. 13, 66900 Nykarleby
tel. 050-3493 003

Frostdahl Jan-Erik  (SFP)
tel. 044-0442 001

Lawast Sören (SFP)
Keppovägen 286, 66850 Jeppo
tel. 050-0452 945

Lindgrén Marléne (SFP)
Nylandsv. 84, 66850 Jeppo
tel. 044-7219 031

Lindvall Mikael (SFP)
Koloniv. 17, 66900 Nykarleby
tel. 044-7679 339

Nyholm Steve (SFP)
Uddenv. 94, 66950 Munsala
tel. 0400-562 850

Nylund Elin (SFP)
Seminarieg. 20, 66900 Nykarleby
tel. 050-5624 556

Nylund Kenneth (SFP)
Bjonsgränd 11, 66900 Nykarleby
tel. 044-7218 244

Palm Maria (SFP)
Mellangatan 3, 66900 Nykarleby
tel. 050-3789 686

Saari Ted (SFP)
Juthasvägen 6 C, 66900 Nykarleby
tel. 044-2702 095

Sjöberg Stefan (SDP)
Monäsv. 551, 66970 Hirvlax
tel. 040-0562 880

Sjöblom Joel  (SFP)
Joupersg. 4 A 3, 66900 Nykarleby
tel. 050-4303 602

Wiklund Tom (SFP)
Gunilackvägen 54, 66980 Monå
tel. 050-4600 043

Wikström Karl-Erik (KD)
Skogsgatan 6 D 2, 66900 Nykarleby
tel. 050-0569 015

 

 

 

 

 

Ersättare i stadsfullmäktige 1.6.2017 - 31.5.2021

SFP

Kass Mathias
Björkman Roy
Backlund Fredrik
Sourander Ulf
Snårbacka Michelle
Vesterqvist Gunilla
Sandin Stefan
Lindvall Johannes
Määttä Jari
Sundholm André

SDP

Norrgård Ronny
Sjöskog Lena
Olaussen Frits
Häger Gustaf
Överfors Mikael

KD

Söderlund Ingegerd
Andersson Bo