Stadsstyrelsen 2019 - 2021

 

 

Ordförande: Maria Palm

Viceordförande: Steve Nyholm


 

 

Frostdahl-Blomqvist  Siw (SFP)
Frostasvägen 24
tel. 050-3525 954

Backlund Fredrik (SFP), pers. ersättare


Grönroos Majvor (SDP)
Bankgatan 14, 66900 Nykarleby

Olaussen Frits (SDP), pers. ersättare

Häger Carita  (SFP)
Källmossavägen 109, 66930 Kovjoki
tel.

Övergaard Anna (SFP), pers. ersättare

Ingman Ronny (SDP)
Vexalavägen 708, 66950 Munsala
tel. 050-5328 423, 050-5328 423

Caldén Anna (SDP), pers. ersättare
(Öjvägen 31, 66950 Munsala) Rådhusg. 23-25 B, Vasa
tel. 0500- 569 622

Karv Thomas (SFP)
(Bollgr. 12 A 1, 66900 N:by) Skolhusg. 4-6 C 51, Vasa
tel.

Wiklund Tom (SFP), pers. ersättare
Gunilackvägen 54, 66980 Monå
tel.

Lawast Sören (SFP)
Keppovägen 286, 66850 Jeppo
tel. 050-0452 945

Lindgrén Marléne (SFP), pers. ersättare
Nylandsvägen 84, 66850 Jeppo

Nyholm Steve (SFP)
Uddenvägen 94, 66950 Munsala
tel.

Blomqvist Robert (SFP), pers. ersättare
Storsvedsvägen 32, 66950 Munsala
tel.

Palm Maria (SFP)
Mellangatan 3 66900 Nykarleby
tel. 050-3789 686

Kengo Anna (SFP), pers. ersättare
Rajåkersvägen 13, 66900 Nykarleby
tel. 050-3493 003

Sjöblom Joel (SFP)
Joupersgatan 4 A 3, 66900 Nykarleby

Kass Mathias (SFP)