Godemän vid skiftesförrättningar, 2017-2021


Godemän:

Jan-Olof Eriksson
Greger Bergström
Mats Nyqvist
Fredrik Backlund
Göran Holm
Tom Heinonen
Yvonne Bast
Thomas Jakobsson
Karina Hagman
Inger Englund
Tor Holm
Tore Nylund
Steven Frostdahl
Ronny Ingman
Andreas Frostdahl
Johnny Kronqvist
Henrik Pott
Christian Vesterqvist
Kaj Nylund (Pensala)
Kjell Häggblom (Pensala)
Sten Bertula
Glenn Strengell
Tomas Sandberg
Olav Jungarå
Kaj Finne