Österbottens förbund, representantskapet, 2017-2021


Nykarlebys representanter:

Roger Frostdahl, repr.

Karl-Erik Wikström, pers. ersättare

Ulf Sourander, repr.

Maria Palm, pers. ersättare