Svenska Österbottens förbund, samkommunstämma, 2017


Nykarlebys representanter:

Thomas Karv, ordinarie

Ulf Sourander, pers. ersättare

Carita Häger, ordinarie

Siw Frostdahl-Blomqvist, pers. ersättare