Delegationen för polisinrättningen i Österbotten, 2017-2021


Nykarlebys representanter:

Maria Palm, ordinarie

Ulf Sourander, pers. ersättare