Vasa sjukvårdsdistrikt, samkommunfullmäktige, 2017-2021


Nykarlebys representanter:

Gösta Willman, ordinarie

Roger Frostdahl, pers. ersättare

Maria Palm, ordinarie

Siw Frostdahl-Blomqvist, pers. ersättare