Gemensamma avfallshanteringsnämnden, 2017-2021


Nykarlebys representanter:

Sonja Frilund, ordinarie

Tom Wiklund, pers. ersättare