Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad, 2017-2021

Nykarlebys representanter:

Maria Palm, medlem

Bo Kronqvist, pers. ersättare

Roger Frostdahl, medlem

Roy Björkman, pers. ersättare

Stefan Grahn, medlem

Mikael Lindvall, pers. ersättare