Stiftelsen Juthbacka, styrelsen


Styrelsen:

Sabina Forsbacka, ordförande

Anna Övergaard, pers. ersättare

Nyholm Malin, ordinarie

August Strandberg, pers. ersättare

Stefan Sjöberg, ordinarie

Majvor Grönroos, pers. ersättare

Joel Sjöblom, ordinarie

Catharina Bertula, pers. ersättare

Linda Rögård, ordinarie

Jan-Erik Högdahl, pers. ersättare