Pedesörenejdens landsbygdsnämnd, 2017-2021


Nykarlebys representanter:

Kjell Forsgård, ordförande, 2017-2019

Fredrik Backlund, pers. ersättare

Tea Hagman, medlem

Barbro Pott, pers. ersättare