Tekniska nämnden 2017- 2021

Kontaktperson: Tekniska direktören, tel. 06-7856 206

Tekniska nämndens sammansättning:

Karl-Erik Wikström, ordförande

Thomas Karv, pers. ersättare

Tom  Wiklund, viceordförande

Robert Blomqvist, pers. ersättare

Carita Häger, medlem

Andreas Frostdahl, pers. ersättare

Marléne LIndgrén, medlem

Jenny Häger, pers. ersättare

André Sundholm, medlem

Anneli Häggblom, pers. ersättare

Katarine Svanbäck, medlem

Anna Kengo, pers. ersättare

Mikael Överfors, medlem

Ronny Norrgård, pers. ersättare

                   stadsstyrelsens repr.