Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden

Kontaktperson: Välfärdschefen, tel. 06-7856  480

 

Anna Kengo, ordförande

Roger Frostdahl, pers. ersättare

Siw Frostdahl-Blomqvist, viceordförande

Linda Rögård, pers. ersättare

Anna Övergaard, medlem

Ann-Christine Ek, pers.ersättare

Marléne Lindgrén, medlem

Glenn Strengell, pers. ersättare

Steve Nyholm, medlem

Kerstin Nystén, pers. ersättare

Frits Olaussen, medlem

Lena Sjöskog, pers. ersättare

Joel Sjöblom, medlem

Mathias Kass, pers. ersättare