Nykarleby stads centralförvaltning

Centralförvaltningen finns på Topeliusesplanaden 7 och består av stadens växel, ekonomikontoret och stadskansliet.

På ekonomikontoret bistår vi bl.a. förvaltningen med stöd och samordning av budget och bokslut, sköter bokföring, löneutbetalningar, fakturering samt administration av ekonomisystem.

Här finns även personalchefen, köks- och städchefen och IKT-personalen stationerade.

På stadskansliet sköter vi de praktiska arrangemangen i stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens verksamhet.
Vi svarar för allmän förvaltningsservice, ärendeberedning och verkställighet, näringslivfrågor, marknadsföring, organisationsutveckling, extern information och kommunikation, utveckling av stadens image, turism, juridiska och allmänna utredningar för stadsstyrelsen, dokumentförvaltning, telefonväxel och reception, centralarkivering, uppdateringen av stadens webbsidor, stadens representation och internationella kontakter samt uppgifter som gäller allmänna val samt centrala postfunktioner.