Arkiv

Nykarleby stads centralarkiv finns i Ämbetshuset.

Centralarkivet fungerar som ett slutarkiv för stadens förvaltningars dokument som skall uppbevaras en längre tid eller bestående.

De äldsta dokumenten som finns i vårt slutarkiv är från 1600-talet.

De kommunala arkiven från kommunerna Munsala, Jeppo och Nykarleby landskommun finns också i centralarkivet.

En del föreningar har arkivutrymme i vårt centralarkiv. Centralarkivet håller arkivutrymme och föreningarna svarar själva för sitt arkivinnehåll.

Några intressanta samlingar som finns i arkivet:

  • Svedbergs skola - Finlands svenska skolmuseum
  • Nykarleby museiförenings loggböcker
  • Kyrkans Ungdom - Människovännen
  • Forsby - Ytterjeppo hembygdsförening
  • Bykistor för byarna Socklot, Forsby, Kyrkoby och Kovjoki

 

Ta kontakt med stadens info 06-785 6111 om det är någonting ni söker eller funderar över.