2019

På denna sida hittar du de kommunala beslutsorganens senaste protokoll och föredragningslistor.
Fullmäktiges, stadsstyrelsens, nämnders och sektioners protokoll samt besvärsanvisning hålls, efter att de justerats, offentligt framlagda så som organet har bestämt.

Suomenkieliset pöytäkirjat löytyvät kun painat nappia "Suomeksi" yläkulmassa.