Räntestöd

ANSÖKAN OM RÄNTESTÖDSLÅN

Räntestödslån

Sedan början av 2017 ansvarar ARA för beviljandet, utbetalningen och uppföljningen av reparationsunderstöd och
räntestödslån.

Detta innebär att kommunerna inte längre har några lagstadgade uppgifter enligt lagen om reparationsunderstöd. På
begäran ger kommunerna ARA ytterligare information och utför granskningar på befullmäktigande av ARA.

Den sökande lämnar utan särskild ansökningstid in direkt till ARA ansökningar om stöd.

Ansökningshandlingar och blanketter samt mera info finns på bostadsfondens hemsidor www.ara.fi.