Tekniska avdelningen

Vår huvuduppgift är att skapa tekniska förutsättningar för kommuninvånarnas bästa genom att producera fastighets-,markanvändnings-,byggnads- städnings- och kommunaltekniska tjänster och service genom eget arbete, köptjänster eller entreprenader.

I samarbete med kraftverket bygga och upprätthålla stadens infrastruktur.
En hållbar utveckling innebär skäliga driftskostnader, hög servicenivå och behovsanpassat byggnadsbestånd och infrastruktur.


Personal:

 • Teknisk direktör och kanslichef Peter Sjöblom tel: 06-7856206, 044-7219013
 • Kanslist Anne Mårtens tel: 06-7856201, (bl.a båtplatser)
 • Kanslist Jaana Kullström tel: 06-7856202
 • Byggnadsingenjör Kim Blomqvist 050-3212844
 • Kommunalteknisk chef Mårten Lindström tel: 044-7219012
  Underhåll av gator- och vägar samt hamnar och bryggor.
  Byggande och grundförbättring av gator och vägar.
  Avfallshantering.
 • Byggnadschef tel: 06-7856207, 050-3718919
  Ansvarig för stadens byggnader
 • Förman, trädgården Roger Nynäs 044-7219016

 Kontaktuppgifter