Tekniska avdelningen

Vår huvuduppgift är att skapa tekniska förutsättningar för kommuninvånarnas bästa genom att producera fastighets-,markanvändnings-,byggnads- städnings- och kommunaltekniska tjänster och service genom eget arbete, köptjänster eller entreprenader.

I samarbete med kraftverket bygga och upprätthålla stadens infrastruktur.
En hållbar utveckling innebär skäliga driftskostnader, hög servicenivå och behovsanpassat byggnadsbestånd och infrastruktur.


Personal:

 • Teknisk direktör och kanslichef Peter Sjöblom tel. 06-785 6206, 044-721 9013
 • Kanslist Anne Mårtens tel. 06-785 6201, (bl.a. båtplatser)
 • Kanslist Jaana Kullström tel. 06-785 6202
 • Tf kommunalteknisk chef Kim Blomqvist tel. 050-321 2844
  Underhåll av gator- och vägar samt hamnar och bryggor.
  Byggande och grundförbättring av gator och vägar.
  Avfallshantering.
 • Tf byggnadschef Mårten Lindström tel. 044-721 9012
  Ansvarig för stadens byggnader
 • Förman, trädgården Roger Nynäs tel. 044-721 9016

 Kontaktuppgifter