Fastighetsskatteprojekt

 

Många kommuner i Finland har redan genomfört ett fastighetsskatteprojekt, och nu står regionens kommuner på tur.
I korthet går projektet ut på att uppdatera kommunens egna byggnadsregister, för att i fortsättningen kunna upprätt-
hålla ett korrekt register. Ur kommunens register plockas i sin tur uppgifter till andra myndigheters
register (befolkningsregistercentralen, skatteförvaltningen). Projektet startar under våren 2018 och förväntas pågå
fem till sex år.

Fyll i nedanstående frågeformulär beträffande er fastighet och dess byggnader. Samtliga byggnader
som är 6 m2 och större kartläggs. Vänligen besvara ett byggnadsformulär för varje byggnad på fastigheten.

Vid oklarheter kontakta:

Jonas Andersson, projektchef
tel: 06-785 6214
e-mail: jonas.andersson@nykarleby.fi

må - fre kl. 8:00-16:00

 

VI FORTSÄTTER MED TERRÄNGBESÖKEN UNDER VÅREN 2019

Uppgifter om FASTIGHETEN (lägenhet eller tomt)

Uppgifter om fastighetsägaren/arrendetagaren

Uppgifter om fastighetens byggnader

UPPGIFTER OM BYGGNAD 1

UPPGIFTER OM BYGGNAD 2

UPPGIFTER OM BYGGNAD 3

UPPGIFTER OM BYGGNAD 4

UPPGIFTER OM BYGGNAD 5

UPPGIFTER OM BYGGNAD 6