Miljövård

Miljövården / Miljö- och byggnadsnämnden

Den kommunala miljövårdsmyndigheten i Nykarleby är Miljö- och byggnadsnämnden, till dem hör besluts- och övervakningsärenden rörande bland annat:

Fältarbete och beredning av ärenden utförs av Miljövårdens personal.

Miljövården arbetar på de olika delområdena dels med att lösa befintliga eller nära förestående problem och dels med att förebygga långsiktiga miljöproblem.

Miljövården ger också information och rådgivning i miljöfrågor, ger akt på miljösituationen, samlar uppgifter för kartläggningar och utredningar på miljöområdet, ger utlåtanden gällande byggande och planering m.m. Allt detta i syfte att främja en hållbar utveckling vid användningen av naturen och dess tillgångar.