Miljötillstånd

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen.
Sådana verksamheter är t.ex. pälsfarmer, djurstallar och olika industrier. Miljötillstånd för mindre
verksamheter behandlas av miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby, medan miljötillstånd för
större enheter behandlas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Mera ingående information om hur miljötillstånd söks och behandlas finns på den statliga miljöförvaltningens hemsidor .

Länk: http://www.miljo.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Miljotillstand