Parker, allmänna- och idrottsområden

Vi anlägger och underhåller parker, rekreations- och övriga grönområden i kommunen.
Våra främsta parkområden finns i centrum, i närheten av älven och kyrkan, Topeliparken och Floraparken.
Våra populäraste simstränder finns bl.a. vid Andrasjön och i Vexala.

Trädgårdsavdelningen ansvarar för skötsel och underhåll av stadens allmänna områden.

Vi förvaltar stadens parker och grönområden på ett ändamålsenligt sätt. Vårt mål är att göra stadens markområden mer attraktiva för stadens innevånare. Vi strävar också till att värna om vårt gröna kulturarv och få en grönare närmiljö för såväl vuxna som barn.