Lausuntopyyntö Pietarsaaren seudun ilmastostrategian luonnoksesta

29.5.2021

Pietarsaaren seudun kunnat päättivät keväällä 2019 laatia seudulle yhdessä uuden, yhteisen
ilmastostrategian. Toivomme nyt lausuntoja Pietarsaaren seudun ilmastostrategiasta. Luonnos
on laadittu seuraavissa teemaryhmissä toteutetun työn perusteella: energia, liikenne, kaavoitus,
rakentaminen, jätehuolto, ruokapalvelut, sivistystoimiala, täydennyskoulutus, biologinen
monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, metsätalous, maatalous, julkiset
hankinnat, elinkeinoelämän rooli ja kiertotalous. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään
kuntien valtuustoissa syksyllä 2021.

Toivomme, että lausunnon lähtökohtana ovat seuraavat kysymykset:
1. Mitä mieltä olette tavoitetasosta?
2. Onko teillä ehdotuksia muiksi toimenpiteiksi?

Voitte esittää yleisiä näkemyksiä ja/tai aihekohtaisia näkemyksiä.

Organisaatiot ja kuntalaiset voivat jättää näkemyksiään kyselyn kautta 1.6.–24.6.2021
välisenä aikana. Pyydämme, että toimitatte kommenttinne meille 24.6.2021 mennessä. Kysely,
videoesitys ja ilmastostrategian luonnos löytyvät kuntien kotisivuilla ja tämän linkin kautta:
https://forms.gle/45mgfFjyA8Bxzyk67

 

Lataa luonnos tämän linkin kautta

 

Lisätietoja antaa Malin Lindholm, hankekoordinaattori,
malin.lindholm@pietarsaari.fi tai 044 785 1105.


Pietarsaaren seudun ilmastostrategian päivittämisen ohjausryhmäSiirry "Ajankohtaista"-sivulle