Skrivande skola 2020-2023

1.2.2021

SKRIVANDE SKOLA (2020-23) är ett allfinlandssvenskt projekt i skrivpedagogik med fokus på verksamhetsnära kompetensutveckling och kollegialt lärande för lärare i åk 7-9 men också övriga stadier (f-6 och andra stadiet) och i alla ämnen. Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) är huvudman för projektet, som sker i samarbete med Sydkustens landskapsförbund rf. Projektledare är FD och lektor i modersmål och litteratur Annette Kronholm-Cederberg. Finansiärer är Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Projektets pilotskola är enhetsskolan i Nykarleby (f-9), samt Topeliusgymnasiet. Läsåret 2019-20 startade försöket med att ta ner Kodknäckarkonceptet och genrepedagogiken till hela grundläggande utbildningen, vilket gör att Nykarleby har en djupare förförståelse samt ett försprång i jämförelse med projektets åtta fokusskolor.

Redan nu finns textmallar och genremodeller (Johansson&Ring, 2019; Pettersson, 2018; Rose&Martin, 2013; Vygotsky, 1978) i Nykarlebyskolorna som i höst går för utprövning i fokusskolorna. Under läsårets första månad har en gemensam kickoff hållits i Nykarleby (17.8) och Annette Kronholm-Cederberg har besökt alla byskolor samt Zacharisasskolan f-6 och 7-9 vid separata tillfällen. Besöken blir återkommande och har redan nu satt hela kollegiet i en kompetensutvecklande process.

Projektets fokusskolor är Donnerska skolan (Karleby), Kristinestads högstadieskola (Kristinestad), Kyrkbackens skola (Nagu), Lovisavikens skola (Lovisa), Lyceiparkens skola (Borgå),Skärgårdshavets skola (Korpo), Åshöjdens grundskola (Helsingfors) och Övernäs skola (Mariehamn). Övriga svenskspråkiga skolor kan beställa föreläsningar och fortbildningstillfällen med Kronholm-Cederberg. Alla har också tillgång till undervisningsmaterial, webbmaterial och annat som kan stärka och kompetensutveckla skrivlärare i alla ämnen.

På sikt kommer Nykarleby att växa till ett skrivpedagogiskt resurscentrum i gott sällskap med de övriga fokusskolorna. Nätverket av skrivande skolor över hela Svenskfinland är ett försök att överbrygga det omdiskuterade skrivglapp som tenderar att växa mellan skrivstarka och skrivsvaga elever, i övergången mellan grundläggande utbildning och andra stadiets utbildningar.

Gå in och kolla länkarna så hittar ni mer intressant om projektet:

https://www.fsl.fi/hornan

https://urplay.se/program/218960-skolstudion-god-skrivformaga-viktigt-for-allaSiirry "Ajankohtaista"-sivulle