Aluehallintovirasto: Kokoontumisrajoituksista luopuminen

1.6.2021

Toimintasuunnitelmaa covid-19 –epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen on päivitetty valtioneuvoston periaatepäätöksellä 27.5.2021. Päivitetyn toimintasuunnitelman mukaisesti epidemian perustason alueilla luovutaan tartuntatautilain 58 § mukaisten kokoontumisrajoitusten käytöstä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka 1.6.2021 asti voimassa olevia tartuntatautilain 58 § mukaisia määräyksiään
Vaasan, Etelä-Pohjanmaan eikä Keski-Suomen sairaanhoitopiirienalueilla, jotka tällä hetkellä ovat vakaasti epidemian perustasolla.


Jatkossa myös muiden sairaanhoitopiirien alueiden voi odottaa palaavan perustasolle, ja silloin kokoontumisrajoituksista luopuminen voi myös niissä tulla ajankohtaiseksi. Tartuntatautilain väliaikaisen 58 c §:n mukaiset velvoitteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ovat kuitenkin edelleen voimassa, ja niiden
noudattamista tulee jatkossakin kaikilla alueilla aktiivisesti valvoa.

Lue lisää Aluehallintoviraston tiedotteesta!Siirry "Ajankohtaista"-sivulle