Inlösning av byggnadsplatser för fritidsändamål

1.3.2021

Stadsfullmäktige har 25.2.2021 beslutat att det för arrendetagare blir möjligt att inlösa sin byggnadsplats för fritidsändamål. Staden kommer inte att påbörja behandlingen av inlösningsärenden innan fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Besvärstiden går ut 8.4.2021.

En innehavare till ett ikraftvarande, giltigt arrendekontrakt kan anhålla om inlösning av äganderätten till det outbrutna markområde som utgör byggplatsen för fritidsändamål hos staden.

Sökanden ska själv ansöka om inlösning hos staden och ansökan riktas till tekniska avdelningen. Då ansökan om inlösning inlämnats är det en process som inleds och inlösningsförfarandet sker enligt de av stadsfullmäktige 19 § 25.2.2021 fastställda principerna.

 

För ytterligare information om inlösen kontaktas:

Karttekniker Ann-Helene Skata tel. 06-7856212 ann-helene.skata@nykarleby.fi eller

Lantmäteriingenjör Ann-Catrine Blomqvist tel. 06-7856211 ann-catrine.blomqvist@nykarleby.fiSiirry "Ajankohtaista"-sivulle