Kallelse till bolagsstämma - Brännskata Fiskare Ab

17.5.2022

 Brännskata Fiskare Ab:s ordinarie Bolagsstämma

 Tisdagen 17.5.2022 kl.18.00 vid Byagården i Vexala.

 1 § Ärenden enligt bolagsordningen.

 2 § Styrelsens förslag till årsavgifter.

 3 § Övriga ärenden.

       Styrelsen

Aktieägare bör meddela adress och kontaktuppgifter för uppdatering av aktieregistret till albert.vestlin@multi.fiSiirry "Ajankohtaista"-sivulle