Klasslärarvikariat, placering i Jeppo skola

26.10.2021

Klasslärarvikariat, placering i Jeppo skola, 24 veckotimmar främst i åk 1-2. Tjänsten besätts så fort som möjligt.

Vi söker dig som har den behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986) och dessutom är en person med yrkeskunnighet och pedagogisk kompetens.

Vi förutsätter att du som person är ansvarstagande, uppskattar att arbeta i lag såväl som självständigt samt har intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med dina kolleger. Du är en ledare för eleverna och respekterar, motiverar och uppmuntrar dem i deras arbete. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevernas olika lärstilar och anpassar din undervisning för att ge eleverna en optimal möjlighet till utveckling. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Information och kontakt till vårdnadshavarna är en naturlig del av ditt veckoarbete. Du använder IT som ett naturligt verktyg i såväl undervisning som i det övriga arbetet.
I rollen som klasslärare är du en god och engagerad relationsbyggare (lärare-elev) som skapar ett positivt och inkluderande arbetsklimat som gynnar elevens inlärning och skolgång.Siirry "Ajankohtaista"-sivulle