Tartuntatautilain mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta - koskee riskimaista tulevat ma

21.6.2021

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 15 §:n nojalla
Jyväskylän kaupunkia, Kaskisten kaupunkia, Kokkolan kaupunkia,
Kristiinankaupungin kaupunkia, Kruunupyyn kuntaa, Pietarsaaren
kaupunkia, Pirkkalan kuntaa, Seinäjoen kaupunkia ja Vaasan
kaupunkia järjestämään kaikille alueellaan sijaitsevien
rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille
terveystarkastuksen yleisvaarallisen tartuntatauti Covid-19:n
leviämisen estämiseksi.

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 16 §:n nojalla kaikki
rajaylityspaikoista annetun asetuksen (901/2006) 6 §:ssä
mainittujen Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Seinäjoen,
Tampere-Pirkkalan ja Vaasan lentoasemien kautta sekä
asetuksen 8 §:ssä mainittujen Kaskisten, Kokkolan,
Kristiinankaupungin, Pietarsaaren ja Vaasan satamien kautta
riskimaista Suomeen saapuvat henkilöt osallistumaan
välittömästi maahantulon jälkeen rajanylityspaikasta vastaavan
kunnan tai kaupungin järjestämään terveystarkastukseen
yleisvaarallisen Covid-19 -tartuntataudin leviämisen
ehkäisemiseksi.

Tässä päätöksessä riskimaista tulevilla henkilöillä tarkoitetaan
niitä henkilöitä, jotka ovat 14 vuorokauden sisällä ennen
maahantuloa oleskelleet maassa, jonka Covid-19-ilmaantuvuus
on suurempi kuin 25 / 100 000 henkilöä / 14 vrk.

Määräys ei koske vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia
eikä kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään.
Määräys on voimassa 15.6. – 30.6.2021.
Tämä päätös korvaa aiemmin 26.5.2021 annetun päätöksen
(LSSAVI/7731/2021) ajalla 15.6.-30.6.2021.

Aluehallintoviraston päätös kokonaisuudessaan löydät tämän linkin kautta.Siirry "Ajankohtaista"-sivulle