Rakennuslupa

1. Yhteystiedot ja neuvonta
2. Katselmukset
3. Hakemus
4. Käsittely ja päätös
Rakennustarkastaja
Tommy Isaksson
Tommy.Isaksson@nykarleby.fi
Apulaisrakennustarkastaja
Jonas Andersson
Jonas.Andersson@nykarleby.fi
Kanslisti
Tanja Markkula
Tanja.Markkula@nykarleby.fi

Yhteystiedot ja neuvonta

 • Tommy
  • Neuvonta
  • Rakennuslupien ja muiden lupien käsittely
  • Poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely
  • Valvonta ja katselmukset
  • Maa-ainesten ottamisen valvonta
 • Jonas
  • Neuvonta
  • Valvonta, katselmukset ja paalutukset
  • Kiinteistöveroprojekti (länk till projektsida)
 • Tanja
  • Kanslisti

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Rakennusjärjestys

house forest 3d wallpaper 1024x576

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelemät asiat

 • Eläinsuojat, varjotalot
 • Teollisuusrakennukset, joissa on työpisteitä
 • Yli kahden asunnon rakennukset
 • Rakentaminen kaavoittamattomille alueille
 • Muut suuremmat projektit

lautakunnan jäsenet

house forest 3d wallpaper 1024x576

Rakennustarkastajan käsittelemät asiat

 • Kaavoitetuille alueille rakennettavat asuintalot/paritalot
 • Vapaa-ajan asunnot
 • Talous- ja varastorakennukset
 • Kalliolämpö, jätevesijärjestelmät
 • Muut pienemmät asiat

 

Katselmukset

Rakennuksen valmistumisen jälkeen tehdään loppukatselmus. Tarvitset tällöin Verohallinnolta todistuksen rakentamisilmoituksesta. Ilmoitus tehdään Verohallinnon verkkosivustolla.

Myös jokainen lupa lopputarkastetaan erikseen. Rakennuttaja tilaa katselmukset ja ne sisältyvät rakennuslupamaksuun.

 • Aloitusilmoitus
 • Paalutus
 • Raudoituskatselmus
 • Rakennekatselmus
 • Ilmanvaihtokatselmus
 • Käyttöönottokatselmus
 • Loppukatselmus

Rakennuslupahakemus toimitetaan rakennusvalvontaan

Uudenkaarlepyyn kaupunki
Rakennusvalvonta
Topeliuksenpuistikko 7
66900 Uusikaarlepyy

blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet:

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet:

 • Rakennuspiirustukset
 • Asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset kahtena sarjana
 • Naapureiden kuuleminen
 • Energiatodistus
 • Selvitys jätevesijärjestelmästä
 • Värityssuunnitelma
 • Pohjatutkimus
blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Muut lupalomakkeet:

 • Vastaavan työnjohtajan hakemus
 • Poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus
 • Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä
 • Porausraportti
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Naapurin suostumus
 • Naapurin kuuleminen
 • Tarkastuspöytäkirja
 • Purkamislupahakemus
 • Selvitys rakennus- tai purkujätteen käsittelystä
 • Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä
 • Jätevesijärjestelmä pienille vesimäärille

Käsittely ja päätös

Rakennuslupaa ja muita lupia koskevat hakemukset käsitellään yleensä 1–6 viikon sisällä. Jos asiakirjoihin on tehtävä täydennyksiä tai korjauksia, rakennusvalvonta ottaa sinuun yhteyttä. Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu yleensä kuuden viikon välein. Kaupunginhallitus käsittelee poikkeamislupahakemuksen 1–3 kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä rakennusvalvonnalle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelee suunnittelutarveratkaisuhakemuksen.

Lupapäätös lähetetään postitse ja lasku lähetetään erikseen. Viranhaltijapäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen valitusaika on 30 päivää.