Hirvlax skola

Vår lilla, familjära skola är en samlingspunkt för elever från byarna Monäs, Hirvlax, Kantlax, Monå och Gunilack. I skolan finns klasser från förskolan till åk 6. I den intilliggande byggnaden finns Hirvlax daghem, vilket möjliggör samarbete kring lässtunder, teman och utrymmen.

Vi har en stor och välutrustad skolgård med lekredskap, ishockeyrink och fotbollsplan vilket inspirerar eleverna till aktiv utevistelse. Skolan har även, tack vare sitt läge, goda möjligheter till konkreta naturstudier, skidåkning, lek och aktivitet i skog och mark.

Vi vill ge alla elever den bästa möjliga grunden för framtiden. Undervisningen ska ge en bred allmänbildning, specifika ämneskunskaper och beredskap för livslångt lärande, men också stödja elevens sociala utveckling, både som individ och som samhällsmedlem.

Rehtori
Niklas Nybäck
nicke.nyback@nykarleby.fi
vintage compass wallpaper 1366x768

Adress

Monäsvägen 31
66970 HIRVLAX

 06-7856455

phone 3594206 1920

Telefon

Lärarrum: 050-3208013
 

Personalen

ugglan bla 50mm1

Hem & skola

Ordförande: Sofia Knuts

Hem och skola i Finland