Tummeliten

Mål: Vårt mål är att vara en trygg, utvecklande miljö där det enskilda barnets mål, såväl som gruppens mål förverkligas på ett ändamålsenligt sätt.

Vision: Tummeliten ska vara ett daghem där alla känner sig välkomna på sina egna premisser. Vi vill att allas lika värde respekteras och att barnen finner stolthet och glädje i sitt eget varande och lärande, men även i andras framsteg och lärande. Vi vill erbjuda en mångsidig lärmiljö där leken och samspelet mellan barn och barn samt barn och vuxna är respektfull och positiv.

light blue background wallpaper 1366x768

 Lukusintie 56, 66930 Kovjoki

 050-501 6314

Päiväkodin johtaja
Eva Westerholm
Eva.Westerholm@nykarleby.fi