Attitydpåverkare 2022 - Asennevaikuttaja 2022

Rådet för funktionshindrade år 2022 för första gången ut ett pris för årets attitydpåverkare i Nykarleby stad. Utmärkelsen kan tillfalla en person, organisation, företag eller annan aktör som på ett positivt sätt verkat för att främja rättigheterna och möjligheterna för funktionshindrade i lokalsamhället.

Alla förslag och idéer beaktas lika, små som stora.

Priset kommer årligen att delas ut den 3.12, på internationella funktionshindersdagen. Lämna in ditt förslag senast 31.10.2022 genom att fylla i den här blanketten.