Rådhuset & Rådhusgalleriet

Rådhuset, kulturens eget hus i Nykarleby, finns på Kyrkogatan 4, intill Sankta Birgitta kyrkan. I Rådhuset finns konstgalleriet Rådhusgalleriet, Lilla galleriet som är ett utställningsrum för barn och unga (under 18 år) samt Nykarleby lokalhistoriska arkiv. Arkivverksamheten handhas av Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare och Kultur & Fritid står som värd för arkivet.

Utställning vid Rådhusgalleriet

Grafiikkapaja Juliste Nykarleby2 konstis 11.4 28.4.2019

Lilla galleriet

Hyra utrymme

I Rådhuset finns även rådhussalen och ett mindre rum som vi helt enkelt kallar "lilla rummet". Båda utrymmena kan hyras för möten, kurser och privata fester. Kontakta museiamanuensen för ytterligare information.

Galleriets öppethållningstider:

Öppet

tis-fre kl.17-20

lör-sön kl.13-17

måndagar stängt.

Fritt inträde

Rådhusgalleriet är stängt 3.6-8.8.2019

Följande vernissage 9.8.2019