Årets företagare

Stadsstyrelsen utser varje år "Årets företagare" i Nykarleby. Företagarpriset har utdelats sedan 1991 för att uppmärksamma ett framgångsrikt företag på orten.

Priset utdelas till ett företag som genom aktiv småföretagarverksamhet bidragit till en breddning av näringsstrukturen i Nykarleby och som genom sitt initiativ kan utgöra en förebild för ny företagsverksamhet.

Följande företag har utsetts till Årets företag i Nykarleby:

 

   Arets foretagare 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 2019     
Stadsstyrelsen tilldelade den 17.2.2020 Oy Nykarleby El-Affär Ab företagarpriset 2019 med motiveringen: Årets företagare Oy Nykarleby El-Affär Ab är ett livskraftigt företag inom detaljhandeln som kan spåra sina rötter i Nykarleby ända till 1947. Idag är det tredje generationen som leder företaget in i framtiden.
Försäljningen av hemelektronik har varit företagets kärnverksamhet under alla år. Hos Årets företagare 2019 möter det digitala det sociala på ett naturligt sätt. Med sina webbutiker www.elaffar.fi och www.mylight.fi utvecklar de för hemelektronik och belysning sådana försäljningskanaler som är viktiga för framtiden. Företaget har för den delen inte glömt sina rötter. Elaffären är nämligen vida känd för sin goda kundbetjäning. Ur kundbemötandet framgår tydligt att företagarna värderar de sociala aspekterna av butiksarbetet högt och att det är något man verkligen stortrivs med i företaget.

 

 

2018

Stadsstyrelsen tilldelade den 6.3.2019 Kovjoki Mekan företagarpriset 2018 med motiveringen: Kovjoki Mekan har tack vare 30-årigt målmedvetet arbete, där kvalitet och hållbarhet stått i fokus, utvecklats till ett modernt företag med spetskompetens. Med sin framåtanda är företaget en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset 2018.

 

 Arets foretagare 2017

2017

Stadsstyrelsen tilldelade den 5.2.2018 Inredning Wargendahl företagarpriset 2017 med motiveringen:
Inredning Wargendahl har genom genuint engagemang, entreprenörskap och fram-tidstro visat på möjligheterna för småföretagsamhet och handel i Nykarleby. Genom sin uppskattade satsning har företaget även bidragit till en förbättrad centrumbild. Med sin framåtanda är företaget en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset 2017.

 Arets foretagare 2016

2016

Stadsstyrelsen i Nykarleby tilldelade den 16.3.2017 NTC Transport Företagapriset 2016.

NTC Transport har genom modiga satsningar utvecklats till ett modernt företag i en tuff bransch. Med sin framåtanda och satsning på bl.a. digitalisering är företaget en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset 2016.

 

 

2015

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 22.2.2016 Jeppo biogas till Årets företagare 2015.

Jeppo biogas har tack vare en modig och innovativ affärsidé visat att miljötänkande och resursutnyttjande kan bli en framgångsfaktor som tar fasta på en hållbar framtid. Med sin framåtanda är företaget en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset 2015.

 

 Foretagarpris

2014

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 2.3.2015 FoxCraft Ab till Årets företagare 2014.

Motiveringen lyder:
FoxCraft Ab har tack vare målmedvetet och kvalitativt arbete utvecklat innovativa lösningar inom sin näringsgren och bidragit till att pälsningsarbetet blivit både smidigare och effektivare. Med sin framåtanda är företaget en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset 2014.

På bilden stadsdirektör Gösta Willman, stadsfullmäktiges ordförande Elli Flén och ledningen för FoxCraft Ab med VD Sten Bertula.

20140306205544

2013

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 24.2.2014 Kronqvist Bolagen till Årets företagare 2013.

Motiveringen lyder:
Kronqvist Bolagen har utvecklats till ett framgångsrikt och modernt företag som under de senaste åren även gjort uppskattade satsningar i och för Nykarleby. Företaget är tack vare sin mångsidighet och professionalism en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset 2013.

På bilden Cay Kronqvist

rets fretagare

2012

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 4.3.2013 MP Creative Metal till Årets företagare 2012.
Motiveringen lyder:
MP Creative Metal har under tjugo år växt fram till ett väletablerat företag med verklig spetskompetens. Företaget har tack vare sin förmåga till innovativa lösningar kombinerat med hög kvalitet tillverkat många specialmaskiner som nått stor uppskattning inom storindustrin.
MP Creative Metal är en god förebild för företagslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset 2012.

På bilden Per, Mikael och Barbro Storbjörk.

Fretagarkvll 2012 009

2011

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 9.1.2012 Oy Svarvars trävaruhandel Ab till Årets företagare 2011.
Motiveringen lyder:
Oy Svarvars trävaruhandel Ab är ett modernt och nytänkande företag som tack vare sina satsningar på service och kundvänliga lösningar blivit en föregångare inom sin bransch. Företaget visar en stark framtidstro och erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster. Svarvars trävaruhandel är en god förebild för företagslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset 2011.

På bilden Kjell Svarvar, stadsdirektör Gösta Willman och stadsstyrelsens ordförande Jan-Erik Högdahl.

 

Fretagarpriset 011

2010

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 21.2.2011 Djurklinik Losvika till Årets företagare 2010.
Motiveringen lyder:
Djurklinik Losvika har tack vare en speciell, professionell och kundvänlig satsning utvecklats till en förebild bland företagen i Nykarleby. Losvika lockar idag kunder från ett stort geografiskt område. Tack vare den nyinvestering som företaget gjort visar man också framtidstro inom en bransch som kräver flexibilitet och yrkesskicklighet.

På bilden Maria och Lars-Morten Losvik

 

rets fretagare 004

2009

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 2.2.2010 Nykarleby fastighetsservice Kb till årets företagare i Nykarleby 2009. Motiveringen lyder:

"Nykarleby fastighetsservice har utvecklats från ett småskaligt familjeföretag till ett företag med närmare trettio anställda och ett brett utbud av tjänster. Företaget erbjuder städtjänster för egnahemshus och storindustrier, samt olika typer av tjänster inom fastighetsskötsel.
Företaget är tack vare sitt breda utbud, personliga profilering och goda serviceanda en ypperlig förebild för företagsverksamhet i Nykarleby."

På bilden Rita och Rune Linqvist

IMG1386

2008

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 20.4.2009 PF Engineering till Årets företagare i Nykarleby med motiveringen:

Med sina nyckelord "ständiga förbättringar, kundnytta och långsiktighet" har företaget utvecklats till en föregångare inom sin bransch och erbjuder idag ett brett utbud innovativa lösningar av lyftbord, transportörer, robotsystem samt specialmaskiner och -anläggningar.
PF Engineering utgör ett lovvärt exempet på att ett familjeföretag på landsbygden kan utvecklas till ett framgångsrikt företag med högt tekniskt kunnande, och med kunder runt om i landet.

På bilden Patrik och Hannele Forsman

IMG1069

2007

Sundells Bageri utsågs av stadsstyrelsen i Nykarleby till Årets företagare 2007 med motiveringen att:
"de vågat satsa och starta verksamheten i en svår bransch. Företaget tror på framtiden och kommer snart att investera och förstora sina produktionsutrymmen och utvidga verksamheten med nya produkter."

På bilden uppvaktar stadsdirektör Gösta Willman från Nykarleby stad och Sanna Kankaanpää från Jakobstadsnejdens näringscentral Concordia årets företag Sundells Bageri som drivs av Andreas Nyvall och Jessica Furu.

---

 

2006

Stadsstyrelsen i Nykarleby utsåg den 20.4.2007 Svanbäcks Bussar till Årets företagare i Nykarleby med motiveringen:

” Svanbäcks Bussar Ab är ett familjeföretag som utvecklats, från en aktör inom en reglerad, lokal, statssubventionerad marknad inom linjebilstrafik, till ett modernt turismföretag som verkar på en konkurrensutsatt internationell marknad med ungdomlig entusiasm, personlig profilering och äkta serviceanda.”

På bilden 

---

Bilder 24.03.06 004

2005

NykarleBud utsågs av stadsstyrelsen den 20.3.2006 till årets företagare 2005 med motiveringen:
"Ett företag med en produkt som är anpassad till det lokala servicebehovet och under kort tid hittat en egen nisch med modern utrustning och ungdomlig personal."

På bilden NykarleBuds ägare Kenneth Isaksson

 

Bilder18.04.05012

2004

Till Årets företagare 2004 i Nykarleby har utsetts Mats och Ulla Henriksnäs med motiveringen "Mats och Ulla Henriksnäs har med framgång verkat som mjölkproducenter, i en tid av stor omställning inom lantbruket.
Med ett varmt intresse för branschen, gediget kunnande och målmedvetet arbete har de visat prov på ett genuint företagande, med förmåga att anta nya utmaningar och verka som förebild för en hållbar och livskraftig landsbygdsutveckling".

Diplomet överräcktes torsdagen den 28 april 2005 av stadsstyrelsens ordförande Jan-Erik Högdahl och stadsdirektör Gösta Willman.

NylundB

2003

Till Årets företagare 2003 i Nykarleby har utsetts Nylund Brage Ab med motiveringen "ett hantverksföretag i traditionell stil som etablerat sig i riksbekanta miljöer med inredningssnickerier av högsta klass."

Diplomet överräcktes torsdagen den 29 april 2004 av stadsstyrelsens ordförande Gun Sandberg och stadsdirektör Gösta Willman.
Brage Nylund och hustru Gunilla mottog diplomet.

 

Förteckning över tidigare utsedda Årets företagare

 

Mottagare

År

Utdelad

Tremar 1990 22.04.1991
Inredningscenter Kb/Rolf Wallendahl 1991 24.03.1992
Ravintola von Döbeln/Gösta Sandberg 1992 29.03.1993
Nykoprint Kb 1994 10.05.1995
oy Eur-Mark Ab/Gunder Spåra 1995 27.05.1996
Nykarleby Spåntak 1996 04.04.1997
Fero Design 1997 08.04.1998
Kaasusuunnittelu/T:mi Kerstin o. Leo Alho 1998 21.04.1999
Oy Elektr. kierrättys/Anders Luukkonen 1999 31.03.2000
Yngve Nysten 2000 18.05.2001
Kurt Blomqvist, Scandi-Net 2001 25.04.2002
Jeppo Potatis Ab - Jepuan Peruna Oy 2002 24.04.2003