Att grunda företag

Grundläggande steg när man startar eget företag:

1. Vilja och en god affärsidé

2. Preliminär affärsplan

3. Ordnad finansiering

4. Val av företagsform och firmanamn

5. Utredning om verksamheten kräver tillstånd

6. Grundanmälan till handelsregistret och skattemyndigheterna

7. Lagstadgade försäkringar

8. Ordnande av bokföringen

När du planerar att starta eget:

Överväg om du har en tillräckligt bra affärsidé. Har du tillräckliga kunskaper och tillräcklig erfarenhet? Hur skall finansieringen ordnas?

Därefter utarbetas en preliminär affärsplan där du beräknar om företagsverksamheten har möjlighet att bli lönsam och framgångsrik. Affärsplanen är till nytta såväl för företagaren själv som för de experter som hjälper till att bedöma verksamheten. Då man ansöker om finansieringen måste man alltid ha en välgjord affärsplan.

Andra saker att tänka på när man startar eget är företagsformen, företagets namn och val av bransch, anmälningar till myndigheter, avgifter, bokföringen samt för aktiebolags del aktiekapitalet.

Företagsformen beror på bl.a. antalet ägare i företaget, behovet av kapital, fördelningen av ansvar och beslutsmakt, finansiering och beskattning. De olika företagsformerna i Finland är: enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag och andelslag. Om du vill bilda ett företag med större verksamhet än en enskild näringsidkare och har frågor om de olika företagsformerna bör du kontakta företagsrådgivaren.

Mera information och hjälp får du av Concordias nyföretagsrådgivare,

Sanna Kankanpää, sanna.kankaanpaa(at)concordia.jakobstad.fi

tel. +358 (0)500 160 908

Mottagning i Nykarleby enligt överenskommelse.