Företagsstöd

Företagsverksamhet har möjlighet att få olika former av stöd. Det vanligast förekommande är investerings-, start- och utvecklingsstöd. Direkta stöd söks oftast via Närings- trafik- och miljöcentralen, (ELY-centralen

Leader 2014 - 2020

Leader är en del av Aktion Österbottens program för landsbygdsutveckling. Leader vill göra det lättare för dig att bevara och skapa nya arbetstillfällen.

Vem kan få stöd? Småföretagare eller blivande företagare samt föreningar, organisationer, andelslag och kommuner.

Mera info: www.aktion.fi

Finnvera erbjuder olika finansieringsformer i olika skeden.

Mera info: www.finnvera.fi