Keikka

Keikkajobb, korttidsjobb för unga

För ungdomar:

Nykarleby stad stöder företag i att anställa ungdomar i åldern 14-20 i s.k. keikkajobb, korttidsjobb. Uppdragen som ges åt
keikkajobbare ska vara kortvariga och tillfälliga, men skall räcka åtminstone två timmar per gång. Maximitiden för ett keikkajobb kan vara maximalt en månad.

Genom att skicka en intresseanmälan på följande formulär är du med i vår ”keikkabank” med ungdomar som vill korttidsjobba. Vi matchar ihop en ungdom med en lämplig företagare när vi får veta om att ett företag har behov av en keikkajobbare. Företaget kontaktar dej med närmare information.

Nykarleby stad betalar lön åt den som varit keikkajobbare efter att företaget lämnat in uppgifter om anställningen. Vi önskar dej goda arbetserfarenheter!


För företag:

Nykarleby stad stöder arbetsgivare som anställer ungdomar (14-20 år) bosatta i Nykarleby med s.k. keikkajobb (korttidsjobb) genom att sköta allt pappersarbete kring själva anställningen, dvs. löneutbetalning och redovisningar, samt genom att betala försäkringar och socialavgifter. Arbetsgivaren får sedan en faktura på lönekostnaden och semesterersättningen, som är 9 %. Staden fastställer årligen timlönen för keikkajobben.

Uppdragen som ges åt keikkajobbare ska vara kortvariga och tillfälliga, men skall räcka åtminstone två timmar per gång.
Maximitiden för ett keikkajobb kan vara maximalt en månad.

Vi önskar att ni beställer er keikkajobbare minst tre dagar på förhand. Vår personal matchar företaget med en lämplig ungdom. Företagaren ansvarar sedan för att föra timdagbok och att ungdomen lämnar in skattekort. Företagaren lämnar sedan timdagbok och ungdomens skattekort till Nykarleby stad. Keikkajobbaren får lön av Nykarleby stad och företaget får en faktura från staden.

Här kan du ladda ner timdagboken

Gunilla Widman på förvaltningsavdelningen är stadens kontaktperson, gunilla.widman@nykarleby.fi eller tfn 06 7856 111